O Mnie

מחנה Boot Chot Boot - היסודות

526

סיכום:
אם החברה שלך מתוסכל מהמשחק הקצר שלך? זה קורה לעתים קרובות מאוד לחובבים ומקצוענים כאחד. אתה מרגיש שהשקעת את זמנך במתקן התרגול ולא מזהה נחיצות הלאה. הכרת היסודות בידי זריקת שבב תעזור למוצר שלך להפוך כדור הגולף קרוב מאוד לחור אם לשבב פנימה. זה הזמן יוריד באופן מהיר אחר הציונים של החברה שלכם וגם את נכות הגולף של העבודה.

גולף מגוונים מבולבלים מהי ההגדרה דה פקטו בקרב שבב. ע"מ לוודא שכולנו מדברים המתארת את את הדירה תו ...

מילות מפתח:

גוף המאמר:
אם העסק שלך מתוסכל מהמשחק הקצר שלך? זה הזמן מתרחש קרובות למדי לחובבים ומקצוענים כאחד. אתה מרגיש שהשקעת את אותו זמנך במתקן התרגול ולא מזהה נחיצות הלאה. הכרת היסודות בידי זריקת שבב מאפשרת לרעיון שלך להפוך כדור הגולף קרוב לחור או שמא לשבב פנימה. זה יוריד בפרק זמן קצר את הציונים של החברה שלכם ואת נכות הגולף שלנו.

גולף רב גוניים מבולבלים מהי ההגדרה במציאות בקרב שבב. כדי לאשר שכולנו יודעים על את המקום המענה, הפרמטר ההגדרה על ידי שבב? זריקת שבב הנו זריקת גולף שיש לה התרחשות אוויר הולם וזמן קרקע מרבי. במידה לכתוב זאת באנגלית, כדור הגולף יש את אודות הקרקע זמן רב 2 שנים מאשר באזור. אז זריקת שבב שבוצעה כהוגן תונף אל מעבר קרקע מחוספסת או גם הן לא אחידה, ואז תגלגל את אותן במרבית הדרך אל החור.

יריית שבב רגילה

זריקת השבב הבסיסית מהווה בדיוק היסוד זה בהחלט. על מנת לכוון את כל הצ'יפינג של העבודה השתמש ביסודות הנ"ל במטרה לספק דיוק יקר שנתיים וציונים נורמלים יותר יותר, בצע אחר הפעולות הבאות:

ראשית, כשיקרה אני פונה לכדור הגולף, הכדור ישאר מצוי חסכוני לחדר וש הלוגו ימוקם המתארת את חזה ימין בעבור שחקן גולף ימני וממוקם אודות חזה שמאל בשביל גולף שמאלי. במחיר תנוחת הכדור לכיוון כף הרגל האחורית שלכם, הברזל יורד שיטת המכה והכדור. הידיים שלך זקוקות להיתלות בחופשיות ולהיתלות באופן ישיר בפוטר ואסור שיהיה להצביע.

שלב שני, פשוט התקינו 60 עד ל 75 אחוזים (זה אינדיבידואלי) ממשקלכם ברגל שמאל עבור גולף ימני אם ברגל ימין בשביל גולף שמאלי. ואז העסק שלך ירצה לעשות את אותן שבץ המתיחה של החברה שלכם בעלות הברזל שלך. המשקל שלנו אינן מתחלף. המשקל של העסק יישאר במקום. קביעת המשקל של החברה יאללה תוודא שזריקת השבב תיפגע במכה יורדת בזמן שאתה באיזון שלא עבורך יותר ויותר תוספות מהנה.

כעת במטרה לסיים את אותן הגדרת הגולף של העבודה, כשאתה מסתכל בחלק התחתון לכדור הגולף, הזז את אותן הידיים על ידי זה שיהיה מועילות לירך שמאל שנמצאת מקדימה לכדור הגולף. מידי שעליך לעשות הנו לערוך פעולת חבטה, הידיים שלנו יחזרו לאותה תנוחה באותה מכה ואז עד ל למצב הגימור של העסק שלכם. כשידיך ערב הכדור מתקופת ההשפעה, סביר יותר שכן המומנטום של הברזל של העסק יתקדם לעבר החור. באנגלית הגיע אומר שהכדור של החברה יתחיל על אודות קו הסיבה קורה שאנחנו קרובות 2 שנים מאשר הן לא

אז מתוך מטרה לסגנן את אותו היסודות אצל זריקת שבב בסבב הגולף הבא שלך, מצא את אותן מקום הכדור הכי טוב שרצוי מהחזה השמאלי של העסק שלכם, בדוק שמשקלך מופץ כהוגן מצד ימין לצד שמאל של החברה שלכם ברר שאיזור הגוף של העסק שלכם ממוקמות באופן ישיר לפניך אצל כדור הגולף. מכיוון אם אתם בקאנטרי קלאב או אולי בחצר האחורית בידי רשת סתתים גולף, אנחנו תהיו במגמת לסיבוב בצורה משמעותית יותר ולהורדת הציונים.