Polityka prywatności

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. Użytkownikiem Serwisu www.targowisko.net jest każdy Zainteresowany lub Ogłoszeniodawca, korzystający z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis.

4.  Administrator danych osobowych szanuje prawo Użytkowników do prywatności dbając o bezpieczeństwo wszelkich przekazywanych danych oraz informacji za pośrednictwem serwisu internetowego www.targowisko.net.

§ 2. DANE GROMADZONE PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH

2. Wszelkie informacje przekazywane przez Użytkowników przetwarzane są przede wszystkim w celu realizacji w sposób prawidłowy usług świadczonych przez Serwis.

5. Administrator danych gwarantuje wszystkim Użytkownikom realizację uprawnień jakie wynikają z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662) w tym m.in. prawo do wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji lub usunięcia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach wspomnianej ustawy. Powyższe Użytkownik dokonać może:

a) poprzez edycje lub usunięcie ogłoszenia (tylko zarejestrowani użytkownicy)

b) poprzez przesłanie odpowiedniej informacji drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Administratora: biuro@targowisko.net

§ 3. SPOSÓB WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH

6. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych swoich Użytkowników wbrew prawu podmiotom trzecim nie ujętym w niniejszym dokumencie. Przekazanie danych możliwe jest wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwowych w szczególności po wskazaniu podstawy prawnej oraz uzasadnienia potrzeby posiadania wspomnianych danych.

9. Administrator danych wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkownika. Użytkownik może nie wyrażać zgody na to, aby wpisane przez niego dane zostały zapamiętane i aby mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach Serwisu. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do danych określonych w niniejszym punkcie. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na personalizowanie Serwisu, może wyłączyć obsługę Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

§ 5. ZABEZPIECZENIA

2. Wszelkie podejrzenia występowania zagrożenia dotyczącego ujawnienia danych lub dostępu podmiotów nieuprawnionych, należy niezwłocznie zgłaszać do Administratora danych osobowych kierując do niego odpowiednią wiadomość na adres: biuro@targowisko.net

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje postanowień zawartych w niniejszym dokumencie powinien zaprzestać korzystania z Serwisu 

Całą treść dokumentu „Polityki prywatności” możesz pobrać poniżej :